ราชภัฏเลย A-Math Award ครั้งที่ 7

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยราชภัฏเลย จัดการแข่งขัน A-Math Award ครั้งที่ 7 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมชุมทองวิไล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดงานราชภัฏเลย A-Math Award ครั้งที่ 7 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมชุมทองวิไล

บรรยากาศแช่งขั้น

คลิกชมภาพทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat