รัฐบาลตุรกีมีความประสงค์จะมอบทุน Turkey Scholaeship (Turkiye Burslari) ประจำปี พ.ศ. 2562

รัฐบาลตุรกีมีความประสงค์จะมอบทุน Turkey Scholaeship (Turkiye Burslari) ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้แก่นักศึกษาเพื่อไปศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในประเทศตุรกี
โดยรัฐบาลตุรกีจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้รับทุนและจัดสรรที่เรียนในสถาบันอุดมศึกษาตุรกีให้แก่ผู้ที่ได้รับทุน
ทุนดังกล่าวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผู้ที่สนใจ สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.turkiyeburslari.gov.tr โดยจะมีการสัมภาษณ์ผู้สมัครในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2562
และจะประกาศผลในเดือน กรกฎาคม 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คลิก

admin

Tawan Ratchapat