ขอเชิญคุณครูทุกกลุ่มสาระระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักศึกษาครูศิลปศึกษาและนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่สนใจ เข้าร่วม“อบรมปฏิบัติงานภาพพิมพ์สำหรับครู”

📣คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญคุณครูทุกกลุ่มสาระระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักศึกษาครูศิลปศึกษาและนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่สนใจ เข้าร่วม“อบรมปฏิบัติงานภาพพิมพ์สำหรับครู” วิทยากรโดย อ.จักรี คงแก้ว ศิลปินภาพพิมพ์ระดับนานาชาติ และ อ.ไกรฤกษ์ แสวงผล อาจารย์สอนวิชาภาพพิมพ์ สาขาวิชาศิลปศึกษา

กิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายงานวิชาการกับภาคการศึกษาและบ่มเพาะนักศึกษาครูระยะก่อนเข้าสู่วิชาชีพ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2566

จัดอบรมวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการศิลปะ ตึก 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566
https://forms.gle/nH1vMSYZm35Abqk68

ฟรีค่าอุปกรณ์ อาหารกลางวัน อาหารว่าง
ผู้เข้าร่วมอบรมครบทั้ง 2 วัน จะได้รับเกียรติบัตรจากคณะครุศาสตร์ และผลงานจะได้ร่วมแสดงในนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของสาขาวิชาศิลปศึกษา พิธีเปิดในวันที่ 1 เมษายน 2566

สอบถามเพิ่มเติม Inbox เพจ Art Education,LRU 

admin

Tawan Ratchapat