เปิดบ้านครุศาสตร์ EDU Open House 2018

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมในงานเปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย LRU Open house 2018 วันที่ 24 พฤศจิกายน2561

เชิญชวนน้องๆ ม.6 มาเรียนครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยคณะครุศาสตร์จะเริ่มให้สมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตาม www.lru.ac.th เพจสโมสรนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

4

5

คลิกชมภาพกิจกรรม

https://www.youtube.com/watch?v=QLxM_Zt_66Q&t=1s

admin

Tawan Ratchapat