รายละเอียดการสมัครเข้าเป็นโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รายละเอียดการสมัครเข้าเป็นโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
__________________________________

*ขอให้โรงเรียนที่สนใจศึกษารายละเอียดเกณฑ์การเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่าย ก่อนกรอกข้อมูลในใบสมัครฯ
*ใบสมัครสามารถพิมพ์แล้วเซฟไฟล์ส่งมาทาง Inbox เพจ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เลย
*ทางศูนย์ฝึกจะแจ้งผลการพิจารณาทางหน้าเพจ อีกครั้งหนึ่งในภายหลัง

Download เอกสาร

admin

Tawan Ratchapat