เปิดบ้าน Open House edu ปี 2562

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เข้าชมผลงานกิจกรรมการเรียนการสอน Open House edu คณะครุศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสพูดคุยแลกเปลี่ยน และค้นหาความสนใจกันรุ่นพี่ในการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมให้การต้อนรับ อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการ เข้าชมผลงาน และสาระการเรียน คณะครุศาสตร์ ของคณะครุศาสตร์
การแสดงจากรุ่นพี่นักศึกษา

คลิกชมภาพพิธีเปิดโครงการ

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat