ขอเชิญเสนอหนังสือเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2564-2565

  • รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย หรือ TTF AWARD ตั้งขึ้นมาเพื่อประกาศเกียรติคุณผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อสนับสนุนนักวิชาการไทยให้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่ทรงคุณค่า เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเอื้อประโยชน์ทางภูมิปัญญาแก่สังคมไทยให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป การดำเนินการรางวัล TTF AWARD เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย โดยมีนโยบายในการคัดเลือกผลงานทางวิชาการดีเด่นเข้ารับรางวัลเป็นประจำทุกปี
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวกัลยาภัสร์ ศิวปฐมพร (เลนส์)
โทรศัพท์ (82) 1819
E-Mail : rue2517@hotmail.com

 

admin

Tawan Ratchapat