ประกาศไปยังบัณฑิตคณะครุศาสตร์ ระหัส 59-60

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตและเลขที่บัณฑิต คลิก

แบบแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 วันที่ 9 กันยายน 2566 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร กรุณายืนยันคำตอบภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 คลิก

admin

Tawan Ratchapat