พิธีไหว้ครู “ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู “ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรฏาคม 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิไลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิดชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat