นิทรรศการศิลปะ 11 ปี ศิลปศึกษา

นิทรรศการศิลปะ 11 ปี ศิลปศึกษา ART EDUCATION Loei Rajabhat University
ระหว่างวันที่ 24-31 สิงหาคม 2562
ณ โถงอาคารเรียนรวามอเนกประสงค์ ตึก 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat