ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ“ครุศาสตร์สร้างงานสร้างอาชีพ สู่ท้องถิ่นและชุมชน Season 2”


ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ“ครุศาสตร์สร้างงานสร้างอาชีพ สู่ท้องถิ่นและชุมชน Season 2”
ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
ณ ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ คณะครุสาสตร์ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พบกับกิจกรรมสร้างอาชีพ 2 กิจกรรมได้แก่ การทำพวงมาลัยจากผ้าขาวม้า และการทำพรมเช็ดเท้าจากวงเศษผ้า โดยกลุ่มชมรมผู้สูงอายุพุทธรักษา ฟรีตลอดการอบรม
สมัครได้ที่ลิงก์ t.ly/Fpr-
หมดเขตวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565

admin

Tawan Ratchapat