นิทรรศการมัชฌิมนิเทศหลังการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

การจัดนิทรรศการมัชฌิมนิเทศหลังการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2662 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 
ณ หอประชุมขุมทองวิลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat