กิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา 2563


เมื่อวันที่ 16 มกราคม  2563 ณ ลานโถงชั้น 2 อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.เชาว์   อินใย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานพิธีเปิดงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน 
พิธีพุทธมนต์
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันนทำบุญใส่บาตร
การแสดงจากนักศึกษา

คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat