ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัตการสอนในสถานศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัตการสอนในสถานศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุมสัมนาชั้น 2 และ ห้องประชุมทางใกล
จัดโดยศูนย์ฝึกประสบกาณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

admin

Tawan Ratchapat