ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการสอบTOEIC ครั้งที่1/2563

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการสอบTOEIC ครั้งที่1/2563 จากวันเสาร์ที่18 มกราคม 2563 เป็นวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 สมัครและชำระค่าสมัครสอบ 6-10 มกราคม2563 ราย

Download ใบสมัครสอบคลิก

admin

Tawan Ratchapat