กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพ ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพ ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ตึกวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

Tawan Ratchapat