ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ หอประชุมขุมทองวิลัย

admin

Tawan Ratchapat